Tư Tưởng Hồ Chí Minh (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Lê Mậu Hãn, 225 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị' started by thinganbui, May 4, 2017.

 1. thinganbui

  thinganbui Member

  upload_2022-1-28_17-54-19.png
  Nâng cao năng lực tư duy lý luận và phương pháp công tác: Củng cố cho sinh viên, thanh niên lập trường quan điểm cách mạng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tích cực đấu tranh với những quan điểm sai trái, bảo vệ quan điềm chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương đường lối của Đảng. Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng và rèn luyện bản lĩnh chính trị: Trên cơ sở kiến thức bộ môn, sinh viên vận dụng vào cuộc sống, tu dưỡng, rèn luyện bản thân, đóng góp thiết thực, hiệu quả cho sự nghiệp cách mạng. Bài giảng môn Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp sinh viên nghiên cứu, hoạc tập tư tưởng Hồ Chí Minh đòi hỏi không chỉ biết kế thừa, vận dụng mà còn phải biết phát triển, sáng tạo tư tưởng của Người trong điều kiện lịch sử mới, trong bối cảnh cụ thể của đất nước và quốc tế.
  • Tư Tưởng Hồ Chí Minh
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2004
  • Lê Mậu Hãn
  • 225 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?sp=1040845
  https://drive.google.com/file/d/1yMSw2OFhElCySJYba01KKtbDCTdtAfbu
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 28, 2022

Share This Page