Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Báo Chí Xuất Bản (NXB Chính Trị 2010) - Lê Văn Yên, 164 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by letoan, Jun 26, 2023.

 1. letoan

  letoan Active Member

  upload_2023-6-26_17-7-39.png
  Trong công cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, báo chí, xuất bản đóng vai trò là vũ khí sắc bén tấn công trực diện kẻ thù, phục vụ đắc lực sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước. Ngày nay, trong xã hội hiện đại, báo chí, xuất bản đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quá trình truyền tải thông tin, là một “kênh” quan trọng thực hiện nhiệm vụ đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân. Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng và những đóng góp to lớn của báo chí, xuất bản trong sự nghiệp kháng chiến, giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã có nhiều bài nói, bài viết quan trọng khẳng định vai trò tiên phong chiến đấu của báo chí, xuất bản.
  • Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Báo Chí Xuất Bản
  • NXB Chính Trị 2010
  • Lê Văn Yên, Vũ Thị Hương
  • 164 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://thuvienleducanh.vn/detail/tu-tuong-ho-chi-minh-ve-bao-chi-xuat-ban
  https://drive.google.com/file/d/1PsTyBJEO7Xogn-WGlx_l0oL8X6Xcimf3
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jun 26, 2023

Share This Page