Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Chủ Nghĩa Xã Hội Và Con Đường Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội Ở Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Báo Chí' started by quanh.bv, Feb 6, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-2-6_12-10-23.png
  Tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam nói riêng được hình thành và phát triển trên cơ sở kế thừa và tiếp biến tinh hoa văn hóa của dân tộc, nhân loại mà đỉnh cao là chủ nghĩa Mác - Lênin, được Hồ Chí Minh vận dụng và phát triển sáng tạo vào điều kiện của nước ta. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là hệ thống những quan điểm, lý luận của Hồ Chí Minh về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một nước thuộc địa, nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, trải qua chiến tranh tàn phá nặng nề, góp phần bổ sung và phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một nước nông nghiệp lạc hậu, bỏ qua giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản.
  • Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Chủ Nghĩa Xã Hội Và Con Đường Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội Ở Việt Nam
  • NXB Thông Tin Truyền Thông 2021
  • Lê Đình Năm
  • 201 Trang
  • File PDF-OCR
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8819
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page