Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Công Tác Tài Chính (NXB Chính Trị 2005) - Lê Văn Ái, 175 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by baominhnammuoi, Jun 26, 2019.

 1. baominhnammuoi

  baominhnammuoi New Member

  [​IMG]
  Đảng ta khẳng định, chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã dẫn dắt dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và tiếp tục có ý nghĩa quyết định sự phát triển của cách mạng nước nhà. Tài chính Việt Nam được hình thành từ ngày lập nước và từng bước trưởng thành, phát triển cùng đất nước. Trải qua 58 năm hình thành và phát triển, tài chính Việt Nam đã được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, của Bác, ra sức phấn đấu phục vụ có hiệu quả sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.
  • Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Công Tác Tài Chính
  • NXB Chính Trị 2005
  • Lê Văn Ái
  • 175 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/F1C7E1A9C670C3A
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 26, 2019

Share This Page