Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Đạo Đức Của Người Cán Bộ Quân Sự (NXB Quân Đội 2005) - Hà Huy Thông

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by Xnhi345, Aug 24, 2022.

 1. Xnhi345

  Xnhi345 Member

  upload_2022-8-24_9-27-45.png
  Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là một bộ phận trọng yếu trong toàn bộ tư tưởng Hồ Chí Minh, là một đóng góp rất có giá trị vào việc phát triển và làm phong phú thêm đạo đức học Mác - Lê-nin. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh nói chung và tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức của người cán bộ quân sự nói riêng, bao gồm nhiều nội dung rộng lớn và hết sức sâu sắc. Hệ thống quan điểm của Người về vấn đề này rất toàn diện, trong đó trọng yếu nhất là: vai trò của đạo đức đối với người cán bộ quân sự; các chuẩn mực đạo đức cơ bản, những yêu cầu đạo đức trong các mối quan hệ đặc trưng, các phương châm và các phương pháp rèn luyện đạo đức của người cán bộ quân sự.
  • Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Đạo Đức Của Người Cán Bộ Quân Sự
  • NXB Quân Đội 2005
  • Hà Huy Thông
  • 133 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://thuvienleducanh.vn/detail/tu-tuong-ho-chi-minh-ve-dao-duc-cua-nguoi-can-bo-quan-su
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page