Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Độc Lập Dân Tộc Và Chủ Nghĩa Xã Hội (NXB Chính Trị 2005) - Nguyễn Bá Linh

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by nhandang123, Apr 16, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2023-12-31_10-4-11.png
  Với tình cảm cách mạng sâu sẳc, trách nhiệm chính trị đúng đắn và phương pháp luận khoa học, kết hợp nhuần nhuyễn giữa phương*pháp lôgíc và lịch sử, trên cơ sở tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội của Hồ Chí Minh tác giả đã trình bày'12 vận đề cốt lõi của cách mạng xã hội chủ nghĩa Viêt Nam, dựng lại bức ưanh hàọ hùng của cách mạng hai miền Nam - Bắc trong thời kỳ chống Mỹ, chỉ rõ nguyên nhân tất yếu dẫn đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ» cứu nước, thống nhất Tổ quốc đưa cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội. Qua đó, cuốn sách minh chứng một cách có cơ sở lý luận và thực tiễn quan điểm của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam: "Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta", đặc biệt là đối với sự nghiệp tiếp tục đổi mới hiện nay.
  • Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Độc Lập Dân Tộc Và Chủ Nghĩa Xã Hội
  • NXB Chính Trị 2005
  • Nguyễn Bá Linh
  • 354 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1fEqIVcibnF4Cw-R_Z3ymV10i-THyWcEj
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 31, 2023

Share This Page