Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Giáo Dục (NXB Giáo Dục 2009) - Đặng Quốc Bảo, 101 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by nhandang123, Jun 29, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm phát triển sự nghiệp giáo dục của đất nước. Người đã có những chỉ dẫn hết sức quý báu về mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp giáo dục... nhằm phát triển một nền giáo dục toàn diện. Những chỉ dẫn đó không chỉ có giá trị trực tiếp chỉ đạo công tác giáo dục của đất nước thời đó, mà vẫn còn nguyên giá trị định hướng, soi đường cho công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo của nước ta hiện nay.
  • Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Giáo Dục
  • NXB Giáo Dục 2009
  • Đặng Quốc Bảo
  • 101 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=226561
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Feb 27, 2020

Share This Page