Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Giao Thông Vận Tải (NXB Giao Thông Vận Tải 2005) - Nguyễn Đình Thuận

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by quanh.bv, Jun 5, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Những nội dung tư tưởng đó của người đã được Đảng ta, Nhà nước ta, nhân dân ta quán triệt và vận dụng vào từng giai đoạn lịch sử cụ thể, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng dân tộc. Theo đó, tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ có ý nghĩa lý luận và giá trị lịch sử mà nó còn có ý nghĩa thực tiễn to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển GTVT Việt Nam hiện nay. Tư tưởng của Người là kim chỉ nam, là đường hướng gợi mở để chúng ta vận dụng và thực hiện nhiệm vụ làm cho ngành GTVT thực sự trở thành “huyết mạch của nền kinh tế”, là “mạch máu của mọi công việc” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định. Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Giao thông vận tải” đã góp thêm một phần nhỏ trong quá trình khẳng định việc nghiên cứu, học tập và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta, cũng như của ngành Giao thông vận tải luôn là nhiệm vụ cấp thiết và lâu dài của toàn Đảng, toàn dân ta.
  • Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Giao Thông Vận Tải
  • NXB Giao Thông Vận Tải 2005
  • Nguyễn Đình Thuận
  • 300 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://lib.vitis.edu.vn:8000/tai-nguyen-so/tai-lieu-giao-duc.html?view=gallery&id=90
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 5, 2020

Share This Page