Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Một Số Vấn Đề Cơ Bản Của Cách Mạng Việt Nam - Phạm Hồng Chương, 332 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by quanh.bv, Apr 17, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tư tưởng Hồ Chí Minh là di sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta, là ngọn cờ đấu tranh và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Thấm nhuần chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, trong hơn 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã giành được những thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử và tính thời đại sâu sắc, đưa Việt Nam trở thành một dân tộc tiên phong trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc thực dân vì độc lập tự do và phẩm giá con người. Với ý nghĩa đó, nhân dịp ký niệm 58 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2-9, nhằm cung cấp tài liệu nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh cho bạn đọc, Nhà xuất bán Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Tư tưởng Hổ Chi Minh và một số vấn đế cơ bản của cách mạng Việt Nam, bao gồm một số bài viết và chuyên luận khoa học được sắp xếp theo chủ đề của Tiến sĩ Phạm Hồng Chương.
  • Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Một Số Vấn Đề Cơ Bản Của Cách Mạng Việt Nam
  • NXB Chính Trị 2003
  • Phạm Hồng Chương
  • 332 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://nitroflare.com/view/0C09C1A8A505EC3
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 4, 2020

Share This Page