Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Ngoại Giao (NXB Thanh Niên 2005) - Vũ Dương Huân, 235 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by nhandang123, Jun 29, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-9-22_21-51-36.png
  Trong toàn bộ nội dung phong phú của tư tưởng Hồ Chí Minh, những tư tưởng về ngoại giao chiếm một vị trí quan trọng. Tư tưởng đối ngoại của Người được hình thành trên cơ sở kế thừa những giá trị tốt đẹp của truyền thống dân tộc, từ sự tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, đặc biệt là vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, thông qua quá trình khảo sát thực tiễn trong nước và thế giới. Những quan điểm đó đã trở thành đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, được thực tiễn cách mạng Việt Nam chứng minh tính đúng đắn của nó trong cách mạng giải phóng dân tộc và cả trong giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội.
  • Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Ngoại Giao
  • NXB Thanh Niên 2005
  • Vũ Dương Huân
  • 235 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/14OzP53A2WyT1yNmtLtOLQ28NY8j7VASc
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 15, 2023

Share This Page