Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Nhà Nước Kiểu Mới Sự Hình Thành Và Phát Triển - Hoàng Văn Hảo, 114 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by thaoanh12, Oct 28, 2020.

 1. thaoanh12

  thaoanh12 Member

  [​IMG]
  Hồ Chí Minh là người đặt nền móng cho sự ra đời của Nhà nước kiểu mới đầu tiên ở Đông Nam Á - Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) và là người giữ cương vị đứng đầu Nhà nước ta trong 24 năm liền. Quá trình tìm tòi, sáng lập và lãnh đạo Nhà nước ta cũng là quá trình hình thành, phát triển và kiểm nghiệm tính đúng đắn, sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước kiểu mới. Ngày nay, nghiên cứu và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước kiểu mới có ý nghĩa cấp thiết đối với việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  • Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Nhà Nước Kiểu Mới Sự Hình Thành Và Phát Triển
  • NXB Chính Trị 1995
  • Hoàng Văn Hảo
  • 114 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=82886
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Nov 7, 2020

Share This Page