Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Phát Triển Con Người Toàn Diện (NXB Chính Trị) - Nguyễn Hữu Công, 232 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by quanh.bv, Apr 17, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-12-30_9-23-26.png
  Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản vô giá trong kho tàng lịch sử tư tưởng Việt Nam. Đó là tư tưởng của người “anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất”, người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, người thầy vĩ đại, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc và cách mạng Việt Nam. Cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta và của cách mạng Việt Nam. Cuốn sách Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển con người toàn diện của TS. Nguyễn Hữu Công đi sâu phân tích cơ sở lý luận; những nội dung cơ bản về phát triển con người toàn diện – một nội dung quan trọng có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc trong hệ thống quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tư tưởng về phát triển con người toàn diện là một tư tưởng nhân văn rất đặc sắc của Người. Đây là sự tiếp nối và nâng cao những giá trị tinh túy nhất tư tưởng nhân văn của truyền thống Việt Nam và thế giới. Đây cũng là sự kế thừa và phát triển sáng tạo tư tưởng con người của chủ nghĩa Mác – Lênin.
  Cuốn sách cho thấy rõ những chủ trương xây dựng, đào tạo, rèn luyện con người trên cả hai mặt đạo đức và tài năng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Con người phát triển cao về trí tuệ, có đạo đức trong sáng, có lý tưởng, quan điểm sống đúng đắn, tích cực, có sức khỏe dồi dào… là nhân tố quyết định sự thành bại của một dân tộc, quốc gia. Trong thực tế, tư tưởng phát triển con người toàn diện của Hồ Chí Minh đã, đang và sẽ cho chúng ta những chỉ dẫn quý báu, sáng suốt để xây dựng thành công chiến lược con người trong điều kiện mới, nhằm đào tạo cho đất nước những con người mới, có đủ tài năng, đạo đức, sức khỏe, đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích trong việc nghiên cứu, bảo vệ, vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung, tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển con người toàn diện nói riêng.
  • Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Phát Triển Con Người Toàn Diện
  • NXB Chính Trị 2010
  • Nguyễn Hữu Công
  • 232 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://nitroflare.com/view/BD9FF66ED3702DB
  https://drive.google.com/file/d/1qy21MBxAi8jkSVW40PD9uo7EfWdU4BbE
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 30, 2022

Share This Page