Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Thể Dục Thể Thao (NXB Thể Dục Thể Thao 2005) - Trương Quốc Uyên, 216 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by quanh.bv, Apr 17, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Dân cường làm nên nước thịnh. Điều này có nghĩa sức khoẻ của nhân dân là một trong những nhân tố to lớn quyết định sự phát triển đất nước đi tới “Dân giàu nước mạnh”. Do đó, Thể Dục Thể Thao phục vụ đắc lực sức khoẻ nhân dân cũng đồng thời góp phần phục vụ công cuộc chấn hưng đất nước. Bởi vậy, các quan điểm khác của Hồ Chí Minh đều nhất quán sự định hướng Thể Dục Thể Thao phát triển mạnh vì sức khoẻ của nhân dân. Thông qua phục vụ sức khoẻ nhân dân, phục vụ sức khoẻ cho mọi người, Thể Dục Thể Thao góp phần phục vụ tất cả các hoạt động phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục… tức là phục vụ sự nghiệp phấn đấu cho mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh”.
  • Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Thể Dục Thể Thao
  • NXB Thể Dục Thể Thao 2005
  • Trương Quốc Uyên
  • 216 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  https://lib.tvu.edu.vn/index.php/bst-tailieu-ve-bac/3690-1145d.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 11, 2018

Share This Page