Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Tôn Giáo (NXB Lý Luận Chính Trị 2020) - Doãn Thị Chín, 181 Trang

Discussion in 'Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền' started by cv9tt4, Jun 9, 2022.

 1. cv9tt4

  cv9tt4 Member

  upload_2022-6-9_21-38-13.png
  Nội dung sách trình bày khái quát về tôn giáo, tín ngưỡng. Cơ sở và quá trình hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo. tín ngưỡng. Tư tưởng Hồ Chí Minh về: Vai trò của tôn giáo và mối quan hệ giữa tốn giáo với một số lĩnh vực của đời sống xã hội; về khoan dung, đoàn kết tôn giáo; về tự do tín ngưỡng, tôn giáo và chống lợi dụng tôn giáp, bài trừ mê tín dị đoan; về công tác tôn giáo và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo vào giải quyết vấn đề tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.
  • Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Tôn Giáo
  • NXB Lý Luận Chính Trị 2020
  • Doãn Thị Chín
  • 181 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9096
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 9, 2022

Share This Page