Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Vai Trò Của Nhân Dân Trong Sự Nghiệp Giữ Gìn Trật Tự, An Ninh

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  [​IMG]
  Kế thừa và phát triển sáng tạo tư tưởng “trọng dân”, “thân dân”, “nước lấy dân làm gốc” trong lịch sử dân tộc và quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lê nin về vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “lực lượng toàn dân là lực lượng vĩ địa hơn hết. Không ai chiến thắng được lực lượng đó”. “Giữ gìn trật tự, an ninh trước hết là việc của công an, bộ đội, cảnh sát”, nhưng để đạt hiệu quả cao thì “việc giữ gìn trật tự, an ninh càng phải dựa vào sáng kiến và lực lượng của nhân dân”. Thấm nhuần lời dạy sâu sắc của Người,lực lượng vũ trang nhân dân đã luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, dựa vào nhân dân, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, tiềm năng và sáng kiến của nhân dân, vận động nhân dân tham gia tích cực, có hiệu quả vào sự nghiệp bảo vệ trật tự, an ninh. Nhằm góp phần tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia -Sự thật xuất bản lần thứ hai cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh”. Nội dung cuốn sách Trình bày cơ sở, quá trình hình thành, phát triển và nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh và giá trị tư tưởng của Người trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh ở nước ta hiện nay.
  • Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Vai Trò Của Nhân Dân Trong Sự Nghiệp Giữ Gìn Trật Tự, An Ninh
  • NXB Chính Trị 2016
  • Tô Lâm
  • 259 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://nitro.download/view/760CF1226CD7B37
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 24, 2021

Share This Page