Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Vai Trò Lãnh Đạo Và Sức Chiến Đấu Của Đảng Trong Điều Kiện Đảng Cầm Quyền

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by quanh.bv, Apr 17, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-12-30_9-46-33.png
  Chủ tịch Hồ Chí Minh là ngưòi sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Tên tuổi và sự nghiệp của Người gắn liền với lịch sử quang vinh của Đảng ta, với lịch sử đấu tranh và thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong gần tám thập kỷ qua. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta một di sản vô giá vể tư tưởng, đạo đức, lối sống; về phương thức lãnh đạo, tác phong công tác. Tư tưởng Hổ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn để cơ bản của cách mạng Việt Nam. Trong di sản tư tưởng của Người, tư tưởng về vai trò và sức chiến đấu của Đảng trong điểu kiện đảng cầm quyền là một bộ phận đặc biệt quan trọng trong toàn bộ nội dung tư tưởng của Người về con đường cách mạng Việt Nam; là kết quả của sự vận dụng và phát triển tư tưởng của Mác - Ăngghen - Lênin về vấn đề đảng cộng sản cầm quyền vào hoàn cảnh cụ thể ố Việt Nam.
  • Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Vai Trò Lãnh Đạo Và Sức Chiến Đấu Của Đảng Trong Điều Kiện Đảng Cầm Quyền
  • NXB Chính Trị 2002
  • Lê Văn Lý
  • 272 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://nitroflare.com/view/59C25FAFA07EFA0
  https://drive.google.com/file/d/1TlzJ3p6SE6PSYEPyfQW4T1R6ilaWa8eM
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 30, 2022

Share This Page