Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Vấn Đề Tiếp Công Dân Và Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo - Bùi Mạnh Cường

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  [​IMG]
  Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo là hình thức biểu hiện trực tiếp của mối quan hệ giữa nhân dân với Nhà nước, qua đó, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta đối với nhân dân cũng như thể hiện gián tiếp việc thực hiện quyền giám sát của nhân dân đối với Nhà nước. Nhà nước Việt Nam là một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân nên vấn đề này luôn được Đảng và Nhà nước ta hết sức coi trọng. Ngay từ những ngày đầu thành lập Nhà nước Việt Nam kiểu mới - Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vấn đề tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm và Người đã nhắc nhở những người làm công tác thanh tra phải luôn xem trọng. Các bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề này đã thể hiện rõ tư tưởng của Người và đến nay vẫn còn nguyên ý nghĩa, giá trị trong việc giúp cán bộ, công chức và đặc biệt là những cán bộ có liên quan trực tiếp đến công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo... học tập, nghiên cứu, quán triệt và vận dụng vào thực tế công việc hằng ngày
  • Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Vấn Đề Tiếp Công Dân Và Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo
  • NXB Chính Trị 2013
  • Bùi Mạnh Cường
  • 603 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/6F41057C036DB23
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 20, 2021

Share This Page