Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Văn Hoá (NXB Hà Nội 2003) - Đinh Xuân Dũng, 305 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by csevenan, Sep 18, 2019.

 1. csevenan

  csevenan Member

  [​IMG]
  Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, vấn đề văn hoá luôn có một vị trí quan trọng. Những quan điểm của Người về văn hoá là kim chỉ nam để Đảng ta hoạch định đường lối, sách lược phát triển văn hoá qua các giai đoạn cách mạng. Những quan điểm và hoạt động văn hoá của Người không những làm phong phú thêm kho tàng văn hoá của dân tộc, mà còn góp phần vào sự tiến bộ và phát triển nền văn minh của nhân loại. Công lao to lớn này đã được UNESCO khẳng định trong Nghị quyết về tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Người: "Sự đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, nghệ thuật là kết tinh truyền thống hàng ngàn năm của nhân dân Việt Nam và những tư tưởng của Người là hiện thân của các dân tộc, tiêu biểu cho việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau. Người là vị anh hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam và là nhà văn hoá kiệt xuất".
  • Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Văn Hoá
  • NXB Hà Nội 2003
  • Đinh Xuân Dũng
  • 305 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://nitroflare.com/view/EC204C663E7BD25
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 18, 2019

Share This Page