Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Xây Dựng Và Phát Triển Nền Văn Hóa Mới Ở Việt Nam - Đỗ Huy, 249 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by nhandang123, Jun 5, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2021-10-27_22-29-17.png
  1. Các định hướng cơ bản của chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển một nền văn hóa mới ở Việt Nam -- 2. Các tư tưởng văn hóa chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh -- 3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển một nền văn hóa giáo dục mới đối với sự nghiệp nâng cao dân trí -- 4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển các quan hệ văn hóa pháp luật ở Việt Nam -- 5. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề xây dựng và phát triển các quan hệ văn hóa đạo đức mới ở Việt Nam -- 6. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển nền văn hóa nghệ thuật mới ở Việt Nam -- 7. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mối quan hệ giữa cuộc chỉnh đốn lại Đảng và sự nghiệp xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
  • Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Xây Dựng Và Phát Triển Nền Văn Hóa Mới Ở Việt Nam
  • NXB Khoa Học Xã Hội 2000
  • Đỗ Huy
  • 249 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/104034
  https://drive.google.com/file/d/1gEYlHVLa0g15KQFa9_79_h17D0pukYSH
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 22, 2022

Share This Page