Tư Tưởng Hồ Chí Minh Với Sự Nghiệp Xây Dựng Con Người Việt Nam Phát Triển Toàn Diện - Thành Duy

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by quanh.bv, Jun 3, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Phát huy động lực con người có vai trò to lớn trong sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia, là nhân tố quyết định quan trọng nhất trong các nguồn lực nội sinh. Để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, ngoài việc xác định rõ đặc trưng, bản chất, mục tiêu chúng ta cũng cần phải quan tâm đến việc phát huy nguồn động lực của chủ nghĩa xã hội. Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy động lực con người chính là cơ sở lý luận và phương pháp luận khoa học để Đảng Cộng sản Việt Nam xác định chiến lược phát triển trong thời kỳ mới, đưa sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội đi đến thành công.
  • Tư Tưởng Hồ Chí Minh Với Sự Nghiệp Xây Dựng Con Người Việt Nam Phát Triển Toàn Diện
  • NXB Khoa Học Xã Hội 2010
  • Thành Duy
  • 135 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/chi-tiet/tebook-46926.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 5, 2020

Share This Page