Tư Tưởng Hợp Tác Xã Kinh Nghiệm Quốc Tế Và Thực Tiễn Việt Nam (NXB Chính Trị 2012) - Nhiều Tác Giả

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  [​IMG]
  Mô hình hợp tác xã được hình thành cách đây khoảng 200 năm ở châu Âu và từ đó đã phát triển ở hầu khắp các nước trên thế giới. Hợp tác xã là thành quả của nền văn minh nhân loại, được khởi nguồn và xuất phát từ mong muốn, ước mơ về một xã hội dân chủ, công bằng, một cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Ở nước ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đầu tiên đưa tư tưởng hợp tác xã vào Việt Nam. Trong hành trình tìm đường cứu nước, Người đã chọn lọc ý tưởng về hợp tác xã và đưa vào Việt Nam với mong muốn nông dân có một "mái nhà chung" để đoàn kết, cùng nhau phát triển sản xuất. Theo Người, mục đích của việc tổ chức hợp tác xã là để cải thiện đời sống nhân dân, làm cho nông dân được no ấm, mạnh khỏe, được học tập. Vận dụng sáng tạo những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", Đảng ta xác định: xây dựng và phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã có vai trò rất quan trọng.
  • Tư Tưởng Hợp Tác Xã Kinh Nghiệm Quốc Tế Và Thực Tiễn Việt Nam
  • NXB Chính Trị 2012
  • Nhiều Tác Giả
  • 312 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/196CFE5D83189C9
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 20, 2021

Share This Page