Tư Tưởng Ngoại Giao Hồ Chí Minh (NXB Chính Trị 2009) - Nguyễn Dy Niên, 352 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by quanh.bv, Jun 1, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao cùng với lý luận của Đảng trên các lĩnh vực quốc tế và đối ngoại hợp thành một chỉnh thể. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho hoạt động quốc tế và ngoại giao của Đảng, Nhà nước. Trí tuệ của Đảng, hoạt động thực tiễn phong phú và sáng tạo của Đảng và nhân dân ta làm giàu thêm tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao trình bày trong cuốn sách này có liên hệ với việc đúc kết một số bài học kinh nghiệm ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ hiện đại và trình bày một số vấn đề lý luận về ngoại giao Việt Nam. Trên cơ sở những bài học kinh nghiệm và những vấn đề lý luận nói trên, việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới cũng góp phần làm sáng tỏ thêm những nét đặc thù và bản sắc của nền ngoại giao Việt Nam, từng bước tiến tới xây dựng trường phái ngoại giao Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.
  • Tư Tưởng Ngoại Giao Hồ Chí Minh
  • NXB Chính Trị 2009
  • Tác giả: Nguyễn Dy Niên
  • 352 Trang
  • Kiểu file: PDF-SCAN
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link download
  http://nitroflare.com/view/427AE23204BC135
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73470
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 16, 2021

Share This Page