Tư Tưởng, Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh (NXB Chính Trị 2010) - Nhiều Tác Giả, 173 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  [​IMG]
  Ngày 7-11-2006, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Mục đích của Cuộc vận động là làm cho toàn Đảng dân, toàn quân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng tấm đạo đức Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội, đặc biệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh,… nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống về các tệ nạn xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, được tiến hành trong thời gian dài, với nhiều nội dung.
  • Tư Tưởng, Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh
  • NXB Chính Trị 2010
  • Nhiều Tác Giả
  • 173 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/1D809583E8CC961
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 20, 2021

Share This Page