Tuyển Tập Phương Pháp Thẩm Định Giá Trị Các Loại Tài Sản Vô Hình, Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Discussion in 'Chuyên Ngành Thể Dục Thể Thao' started by admin, Nov 24, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-11-9_9-12-55.png
  Trong dòng chảy phát triển của kinh tế thị trường thế giới hiện nay có nhiều vấn dề mới mang V nghĩa kinh tế có tác động và đóng vai trò ngày càng quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như sự tăng trưởng kinh tế của các quốc gia. Một trong nhũng vấn đề dó là việc phát triển và quản trị tài sản vô hình, bao gồm quyển sở hữu trí tuệ - những vấn đề licn quan chặt chẽ đến việc sử dụng quyền sỏ hữu trí tuệ, việc định giá công nghệ và hiện tượng chuyển giá bên trong các công ty đa quốc gia. Các nguyên tắc và kỹ thuật thẩm định giá trị tài sản đã dược nghiên cứu và áp dụng ớ nhiều nước trên thế giới từ trước nhũng năm 1940. Tuy nhiên, ở nước ta thẩm định giá trị tài sản (trong đó có tài sản vô hình) còn là một lĩnh vực rất mới cả về lý luận và thực tiễn. Năm 2005, chúng tôi đã cho ra mắt bạn đọc cuốn sách “Các phương pháp xác định giá trị tài sản vô hình”, với mong muốn cung cấp nhũng kiến thức tổng quát han đầu dể giúp bạn đọc làm quen với loại hình dịch vụ chuyên nghiệp mới này. Năm 2007, chúng tôi xuất bản cuốn sách “Các phương pháp thẩm định giá trị quyền sở hữu trí tuệ” giới thiệu về các phương pháp xác định giá trị các loại tài sản sớ hữu trí tuệ. Năm 2008 chúng tôi xuất bản cuốn sách “Các phương pháp định giá công nghệ và giá chuyển giao bên trong các công ty đa quốc gia”, giới thiệu các phương pháp định giá công nghệ và giá chuyển giao bên trong các công ty đa quốc gia.
  • Tuyển Tập Phương Pháp Thẩm Định Giá Trị Các Loại Tài Sản Vô Hình, Quyền Sở Hữu Trí Tuệ, Định Giá Công Nghệ Và Giá Chuyển Giao Bên Trong Các Công Ty Đa Quốc Gia
  • NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2011
  • Đoàn Văn Trường
  • 423 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ntu.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?dmd_id=24779
  https://drive.google.com/file/d/18EvFac4Y1TANmdFQfBozet8pnVplyaXo
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Nov 9, 2022
  mradam91 likes this.

Share This Page