Tuyển Tập Phương Pháp Thẩm Định Giá Trị Các Loại Tài Sản Vô Hình, Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Discussion in 'Kinh Tế, Tài Chính' started by admin, Nov 24, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tuyển Tập Phương Pháp Thẩm Định Giá Trị Các Loại Tài Sản Vô Hình,
  Quyền Sở Hữu Trí Tuệ, Định Giá Công Nghệ Và Giá Chuyển Giao
  Bên Trong Các Công Ty Đa Quốc Gia
  NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2011
  Đoàn Văn Trường
  425 Trang

  Phần I. Lý luận chung
  • Chương I. Nghiên cứu lý luận về tài sản vô hình
  • Chương II. Thực trạng việc xác định giá trị tài sản vô hình ở Việt Nam và kinh nghiệm của một số nước trên thế giới
  • Chương III. Các phương pháp thẩm định giá trị tài sản vô hình
  Phần II. Các phương pháp thẩm định giá trị quyền sở hữu trí tuệ
  • Chương IV. Quyền sở hữu trí tuệ
  • Chương V. Kinh nghiệm một số nước trên thế giới về quyền sở hữu trí tuệ
  • Chương VI. Thực trạng về quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam
  • Chương VII. Các phương pháp thẩm định giá trị quyền sở hữu trí tuệ
  Phần III. Các phương pháp định giá công nghệ
  • Chương VIII. Những vấn đề chung về chuyển giao công nghệ
  • Chương IX. Kinh nghiệm quốc tế về chuyển giao công nghệ và thực trạng về chuyển giao công nghệ ở Việt Nam
  • Chương X. Các phương pháp định giá công nghệ
  Phần IV. Các phương pháp định giá chuyển giao bên trong các công ty đa quốc gia
  • Chương XI. Nghiên cứu cơ sở lý luận của hiện tượng chuyển giá
  • Chương XII. Kinh nghiệm quốc tế về chống chuyển giá và thực trạng hiện tượng chuyển giá ở Việt Nam
  • Chương XIII. Các phương pháp xác định giá chuyển giao
  Phụ lục: Ủy ban tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế chú ý hướng dẫn số 4 thẩm định giá các tài sản vô hình

  Link Download
  eBook có trong tuyển tập DVD Kế Toán
  Link miễn phí... nếu nhận được 10 Like từ thành viên

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  mradam91 likes this.

Share This Page