Tuyên Truyền Hình Ảnh Việt Nam Ra Thế Giới Qua Báo Chí Đối Ngoại - Lưu Trần Toàn, 195 Trang

Discussion in 'Báo Chí Học' started by quanh.bv, Jul 5, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, Đảng ta chủ trương đẩy mạnh công tác tuyên truyền nói chung, tuyên truyền đối ngoại nói riêng, nhằm phổ biến, giải thích quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, hình ảnh quốc gia đến các tầng lớp nhân dân ở trong nước và nước ngoài, bạn bè quốc tế. Trong đó, tuyên truyền hình ảnh quốc gia được thực hiện thông qua nhiều phương thức và phương tiện khác nhau, nhất là báo chí đối ngoại.
  • Tuyên Truyền Hình Ảnh Việt Nam Ra Thế Giới Qua Báo Chí Đối Ngoại
  • NXB Thông Tin Truyền Thông 2019
  • Lưu Trần Toàn
  • 195 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6463
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page