Vài Nét Chính Luân Lý Phật Giáo (NXB Tổng Hợp 2010) - Thích Thanh Từ, 36 Trang

Discussion in 'Đạo Phật Giáo' started by nhandang123, Jul 16, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-5-3_10-28-26.png
  Đa số người chú mục đến Phật giáo đều nhằm phần giáo lý cao siêu giải thoát; về mặt thực tế, gần gũi với nếp sống hằng ngày của đại đa số Phật tử, ít ai lưu tâm đến. Để bổ cứu chỗ thiếu sót ấy, chúng ta hãy bàn về phần giáo lý thích ứng với cuộc sống hiện tại của quần chúng Phật tử. Người Phật tử phải có một nếp sống thế nào? Phải ăn ở, cư xử làm sao vừa hợp với đời mà không trái với đạo? Nghĩa là phải có sự điều hợp giữa đời và đạo, để người Phật tử đủ điều kiện tiến tu và làm tròn bổn phận con người. Sự điều hợp ấy là nền tảng luân lý Phật giáo. Đức Phật hiện thân trong nhân loại, tu hành thành đạo chứng quả, đem chỗ sở chứng của mình ra giáo hóa nhân loại, giáo lý ấy đích thực vì con người. Trong nhân loại số người tầm thường tối đa, số người siêu quần bạt tụy tối thiểu, Phật do lòng đại bi, bình đẳng giáo hóa chúng sanh, không lý do gì Ngài bỏ sót số đông, vì một số quá ít. Cho nên, quyết chắc rằng trong giáo lý Phật, phần nhiều dạy cách ăn ở, cư xử thích hợp đạo lý của đa số quần chúng.
  • Vài Nét Chính Luân Lý Phật Giáo
  • NXB Tổng Hợp 2010
  • Thích Thanh Từ
  • 36 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1jk68Z9xbyM9ClFhuvMgmA5B2zgoz6oS1
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: May 3, 2022

Share This Page