Vấn Đề Dân Tộc Trong Thơ Ca Hồ Chủ Tịch (NXB Đồng Tháp 1981) - Hoàng Như Mai, 229 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by sieutocviet4, Aug 1, 2020.

 1. sieutocviet4

  sieutocviet4 Member

  [​IMG]
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc mang tính khoa học và cách mạng sâu sắc. Đã có nhiều công trình nghiên cứu đề cập đến nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc, nhấn mạnh sự kết hợp vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế, đấu tranh cho độc lập của dân tộc mình, đồng thời tôn trọng độc lập của các dân tộc khác. Nhưng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc có những nội dung cần được nhấn mạnh hơn, nhất là thực chất của vấn đề dân tộc ở thuộc địa, quyền dân tộc tự quyết, đặc biệt là mối quan hệ không thể tách rời giữa độc lập dân tộc và thống nhất đất nước.
  • Vấn Đề Dân Tộc Trong Thơ Ca Hồ Chủ Tịch
  • NXB Đồng Tháp 1981
  • Hoàng Như Mai, Nguyễn Văn Hấn
  • 229 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=81592
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 1, 2020

Share This Page