Văn Hoá Hồ Chí Minh Với Chính Sách Ngoại Giao Văn Hoá Của Việt Nam - Trịnh Thị Phương Oanh

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by quanh.bv, Jan 10, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-1-10_13-42-50.png
  Trình bày điều kiện lịch sử - xã hội, nguồn gốc hình thành và quá trình phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về các vấn đề: dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; đại đoàn kết dân tộc, đại đoàn kết quốc tế; Đảng Cộng sản Việt Nam;… Đề xuất phương hướng, nội dung học tập, vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới hiện nay.
  • Văn Hoá Hồ Chí Minh Với Chính Sách Ngoại Giao Văn Hoá Của Việt Nam
  • NXB Tư Pháp 2019
  • Trịnh Thị Phương Oanh
  • 191 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.hlu.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?dmd_id=76485
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page