Vật Lý Đại Cương Tập 3-Phần 2 (NXB Giáo Dục 2009) - Đỗ Trần Cát, 297 Trang

Discussion in 'Vật Lý Học' started by nhandang123, Jul 29, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Nhà xuất bản Giáo dục cho ra mát bạn dọc cuốn sách ”Vật lí dại cương” tập ba - phần hai - Tập cuối cùng trong bộ giáo trình VẬT LÍ ĐẠI CƯONG dùng cho các trường dại học ki thuật khối công nghiệp. Các tập một, hai, và tập ba - phần một dá dược xuất bản và tái bản nhièu lần. Cuốn sách "Vật li dại cương" tập ba - phàn hai dược xuất bản là một cố gáng lớn của tập thể các tác giả dế hoàn thành bộ sách này. Sách gồm 5 chương: Chương L Vũ trụ và các thién thề - ông Đặng Quang Khang biên soạn. Chương II. Năng lượng - ông Nguyền Công Ván biền soạn. Chương III. Các vật liệu rán - ông Đỗ Trần Cát; ông Nguyền Văn Trị biên soạn. Chương IV. Mảy phát lượng tử - õng Nguyễn Văn Trị biên soạn. Chương V. Các hạt sơ cáp - ông Phùng Vàn Trình biên ạoạn.
  • Vật Lý Đại Cương Tập 3-Phần 2
  • NXB Giáo Dục 2009
  • Đỗ Trần Cát
  • 297 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60417
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 6, 2019

Share This Page