Vật Lý Lý Sinh Y Học (NXB Y Học 2011) - Nguyễn Văn Thiện, 381 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Y-Dược' started by quanh.bv, Dec 25, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-12-25_21-28-54.png
  Chương trình Vật Lý Sinh Y Học được dạy tại trường Đại học Y Hà Nội từ năm 1956. Mục tiêu của chương trình này là giúp sinh viên:
  – Hiểu đúng các định luật vật lý cơ bản có nhiều ứng dụng sau này trong nghiên cứu y học và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.
  – Phân tích được các quá trình, hiện tượng vật lý cơ bản xảy ra trong cơ thể sông.
  – Trình bày được nguyên lý của các ứng dụng kỹ thuật vật lý chính trong chẩn đoán và điều trị.
  – Phân tích được các tác dụng chính của các yếu tô” vật lý lên cơ thể sông phục vụ mục đích bảo vệ môi trường và cơ thê.
  Do đối tượng phục vụ chính là các sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Y nên giáo trình được viết tương đối đơn giản, không dùng nhiều công cụ toán học, chỉ yêu cầu người học có kiến thức phổ thông trung học về vật lý và sinh học. Giáo trình Vật lý – Lý sinh y học này được viết với thời lượng môn học là 75 tiết theo quy định trong khung chương trình của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục Đào tạo.
  • Vật Lý Lý Sinh Y Học
  • NXB Y Học 2011
  • Phan Sỹ An, Nguyễn Văn Thiện
  • 381 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://lib.ctump.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=5819
  https://drive.google.com/file/d/1XfTgBT8td4c6PwJnjm9_5ISkSOIN3yaK
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page