Vật Lý Và Kỹ Thuật Màng Mỏng (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Nguyễn Năng Định, 246 Trang

Discussion in 'Khoa Học Tự Nhiên' started by admin, Sep 9, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Vật Lý Và Kỹ Thuật Màng Mỏng
  NXB Đại Học Quốc Gia 2005
  Nguyễn Năng Định
  246 Trang
  “Vật lý và kỹ thuật màng mỏng” là môn học cơ sở của ngành Vật lý kỹ thuật thuộc Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia H à Nội. Giáo trình “Vật lý và kỹ thuật màng mỏng” được biên soạn nhằm phục vụ giảng dạy vàhọc tập trong Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nanô, Trường Đại học Công nghệ. Giáo trình giúp sinh viên củng cố và nắm vững các kiến thức cơ bản về kỹ thuật chân không, công nghệ chế tạo màng mỏng và các phương pháp phân tích đặc trưng của màng mỏng. Giáo trình gồm tám chương:
  Chương 1. Nhập môn vật lý và kỹ thuật màng mỏng
  Chương 2. Động học chất khí
  Chương 3. Hấp phụ và ngưng tụ
  Chương 4.Vật lý và kỹ thuật chân không cao
  Chương 5. Lý thuyết bốc bay chân không
  Chương 6. Chế tạo màng mỏng bằng kỹ thuật chân không
  Chương 7. Phương pháp phún xạ
  Chương 8. Các phương pháp phân tích đ ặc trưng màng mỏng

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Sep 15, 2016

Share This Page