Về Công Tác Giáo Dục Lý Luận Chính Trị (NXB Chính Trị 2006) - Hồ Chí Minh, 439 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by Bryanedaw, Aug 10, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-11_2-28-12.png
  Cuốn sách bao gồm một số bài viết và nói quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Chủ nghĩa Mác - Lênin soi sáng con đường của cách mạng Việt Nam; về xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức; Về nội dung và nhiệm vụ học tập lý luận chính trị; Về vấn đề nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị.
  Với nguồn tư liệu phong phú đã được tuyển chọn, chất lọc, cuốn sách sẽ là cẩm nang định hướng nghiệp vụ công tác cho ngành giáo dục lý luận chính trị trong toàn Đảng ta, góp phần xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh đưa sự nghiệp cách mạng Việt Nam không ngừng vững bước tiến lên theo mục tiêu, con đường đã chọn.
  • Về Công Tác Giáo Dục Lý Luận Chính Trị
  • NXB Chính Trị 2006
  • Hồ Chí Minh
  • 439 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4094
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 11, 2021

Share This Page