Về Đại Đoàn Kết (NXB Chính Trị 1994) - Hồ Chí Minh, 318 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by nhandang123, Apr 22, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2023-12-12_16-18-47.png
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết là một hệ thống quan điểm, nguyên tắc, phương pháp giáo dục, tổ chức, tập hợp lực lượng cách mạng nhằm đoàn kết rộng rãi các giai tầng trong xã hội, phát huy đến mức cao nhất sức mạnh của dân tộc của quốc tế, đấu tranh cho độc lập dân tộc, dân chủ và CNXH. Trong 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng một cách sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết trong tiến trình lãnh đạo cách mạng. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết là sự kế thừa truyền thống đoàn kết, nhân ái của dân tộc Việt Nam Tư tưởng đại đoàn kết của Hồ Chí Minh là chiến lược nhất quán và xuyên suốt để tập hợp lực lượng cách mạng và là nhân tố quyết định sự thành công. Truyền thống yêu nước, nhân ái, tinh thần cố kết cộng đồng của dân tộc chính là cơ sở quan trọng hình thành tư tưởng đại đoàn kết của Hồ Chí Minh.
  • Về Đại Đoàn Kết
  • NXB Chính Trị 1994
  • Hồ Chí Minh
  • 318 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/147UT8UvIOtld_qf_xwBObF9GO8gCFKms
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 12, 2023

Share This Page