Về Vấn Đề Học Tập (NXB Trẻ 2009) - Hồ Chí Minh, 98 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by nhandang123, Jul 25, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG] Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm tới việc học tập của toàn Đảng, toàn dân ta, đặc biệt đối với cấn bộ và đảng viên. Người chỉ rõ, việc nâng cao trình độ về mọi mặt cho cắn bộ, đảng viên là một yêu cầu khách quan và là một nhiệm vụ thường xuyên của mỗi người, vì: “Cách mạng tiến lên mãi, Đảng tiến lên mãi. Cho nên người cắn bộ cách mạng cũng phải tiến lên mãi”. Người xác định: “Chúng ta phải học và hoạt động cách mạng suối đời. Còn sống thì còn phải học, còn phải hoạt động cách mạng”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ mục đích của học tập là nhằm làm cho cắn bộ, đảng viên nâng cao trình độ của mình. Học đế nâng cao trình độ chính trị tư tưởng, bồi dưỡng đạo đức cách mạng. Học để tin tưởng vào Đảng, vào nhân dân, vào tương lai của dân tộc, vào tương lai của cách mạng.
  • Về Vấn Đề Học Tập
  • NXB Trẻ 2009
  • Hồ Chí Minh
  • 98 Trang
  • File PDF-True
  Link Download
  https://thuviensachhochiminh.tphcm.gov.vn/chi-tiet?bookId=946
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Feb 25, 2020

Share This Page