Về Vấn Đề Nhà Nước Và Pháp Luật (NXB Chính Trị 2010) - Hồ Chí Minh, 678 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  [​IMG]
  Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về Nhà nước và pháp luật là một trong những nội dung chủ yếu trong toàn bộ di sản tư tưởng của Người. Tư tưởng về Nhà nước và pháp luật của Chủ tịch Hồ Chí Minh chứa đựng những triết lý sâu sắc về bản chất, vai trò của Nhà nước; về mối quan hệ tương đồng giữa pháp luật và các quy tắc xử sự xã hội khác. Người cho rằng, pháp luật phải gắn liền với đạo đức, việc tuân thủ pháp luật cũng có nghĩa là thuận theo đạo đức, thuần phong, mỹ tục của xã hội. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Nhà nước cũng đơn giản, rõ ràng và hợp lòng dân, Người đã xác định rõ trách nhiệm của Nhà nước là phải thường xuyên chăm lo đến quyền lợi chính đáng của nhân dân. Vì vậy, trong tất cả các bài viết và bài nói của Người, khái niệm về Nhà nước và pháp luật không còn là những lý luận khô cứng, giáo điều mà trở thành những bài học thực tiễn sinh động gắn liền với đời sống xã hội. Dù là bài nói hay bài viết về các vấn đề khác thì Hồ Chí Minh cũng vẫn đề cập mối tương quan của chúng với Nhà nước và pháp luật. Có thể nói rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và tư tưởng của Người về Nhà nước và pháp luật nói riêng là nguồn giá trị vô tận, là di sản vô cùng quý báu trong công cuộc đổi mới đất nước, trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam, là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam đưa đường dẫn lối, là ngọn đuốc sáng soi và sẽ còn sáng mãi trong các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau.
  • Về Vấn Đề Nhà Nước Và Pháp Luật
  • NXB Chính Trị 2010
  • Hồ Chí Minh
  • 678 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/F03B917305053B2
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 20, 2021

Share This Page