Về Vấn Đề Quân Sự (NXB Sự Thật 1975) - Hồ Chí Minh, 466 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by quanh.bv, Apr 19, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-2-21_16-56-39.png
  Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tài sản vô giá - tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là một hệ thống quan điểm toàn diện, sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam; kết quả của sự vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào điều kiện nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc. Trong toàn bộ sự nghiệp của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành tất cả tâm trí và nỗ lực cho việc tìm đường cứu nước và trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi cuối cùng, nên tư tưởng về quân sự, quốc phòng là bộ phận hữu cơ, chiếm một vị trí quan trọng trong toàn bộ tư tưởng cách mạng của Người.
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1YOVMpmrUJivL9oRrDGbGqQ-aeeBM6Fug
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 11, 2023

Share This Page