Vi Sinh (NXB Y Học 2007) - Lê Hồng Hinh, 132 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Y-Dược' started by quanh.bv, May 1, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-6-21_14-15-13.png
  Thực hiện một sô điêu của I.uật G-iá.o dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tê đã ban hành chương trình khung đàC' tạo Cao đắng điều dưỡng. Bộ Y tế tổ chức biên soạn tài liệu dạy - học các iriôn 'Cơ sở, chuyên môn và cơ bản chuyên ngành theo chương trình trên nhằm từng bước xâv dựng bộ sách chuẩn trong cộng tác đào tạo nhân lực y tế. Sách “Vi sinh” được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định trên cơ sơ chương trình khung đã đưỢc phê duyệt. Sách đưỢc biên soạn dựa Irên co s>ở: kiến thức cơ bản, hệ thông; nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các tiôii biộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam.
  Sách “Vi sinh” do các nhà giáo giàa kinh nghiệm và tâm huyết biên soạn và đã được Hội đồng chuyên môn thấm định sách và tài liệu dạy - học chuyên Iigành Cử nhân điều clưởng và Cao dáng diều dưỡng của Bộ Y tê thẩm định vào Iiăm 2006. Bộ Y tế ban hành làm tài hệu dạy - học đạt chuắn chuyên môn của Iigành y tê trong giai đoạn 2006 - 2010. Trong quá trình sử dụng, sách phải (tược chỉnh lý, bô sung và cạp nhật. Bộ Y tế xin chân thành cám ơn PGS. TS. Lê Hồng Hinh công tác tại Bộ môn Vi sinh vật, Trường Đại học Y Hà Nội, ThS. Vũ Văn Thành và BSCKI. Nguyễn Thị Vinh công tác tại Bộ món Vi sinh - Ký sinh trùng, Trường Đại học Diều dưỡng Nam Định đã dành nhiêu rôiig sức hoàn thành cuôn sách này, PGS. TS. Nguyễn Thị Tuyến, TS. Nguvểìi Xuân Quaiig đã đọc, phản biện đổ cuốn sách được hoàn chỉnh kịp thời phục vụ cho công tác đào tạo nhân lực y tế.
  • Vi Sinh
  • NXB Y Học 2007
  • Lê Hồng Hinh
  • 132 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/77388
  https://drive.google.com/file/d/1vslPJw-wjIdhAdGQk9LujOH13C5RxUw0
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 21, 2022

Share This Page