Việt Lý Tố Nguyên (NXB An Tiêm 1970) - Kim Định, 430 Trang

Discussion in 'Lương Kim Định (1915-1997)' started by admin, Jun 13, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Với những chương trên chúng ta đã chứng tỏ thôn dân (trước kia là Viêm Việt) có một nền triết lý đặc trưng rất ơn ích cho con người và nhờ đó đã trở thành một sức mạnh ghê gớm không một bạo lực nào có thể đàn áp được. Nhưng trước sức tràn lấn của Cộng sản trên đất Trung Hoa rồi Bắc Hàn, Bắc Việt… người ta có quyền đặt nghi vấn: có thật thế chăng, hay đó chỉ là những điều suy luận suông, bởi vì nếu quả thôn dân Viễn Đông có một nền triết vững mạnh thì tại sao lại bị gục ngã trước sức bành trướng của cộng sản. Như vậy là triết lý cộng sản mạnh hơn Đạo lý Việt nho rồi. Đó là cảm nghĩ đầu tiên của hầu hết mọi người trước sức tiến vũ bão của Trung cộng. Tuy nhiên khi đi sâu vào nội tình thì lại không phải như thế, mà thực ra thì Trung cộng đã thành công chính vì đã mượn một số yếu tố xưa của nền văn hóa nông nghiệp và chính vì những điểm đó đi ngược với chủ nghĩa Mác Lê, nên Mao Trạch Đông đã được nhiều đảng cộng sản trên thế giới coi là một đảng trưởng có óc sáng tạo nhất. Mà quả thực Mao đã có được cái nhìn trực thị nhận ra đường lối phải đi ám hợp với nước Tàu. Đường lối đó dựa trên ba điểm là: ái quốc, quân đội và nông thôn (Bianco 334) (1). Cả ba đều đi ngược với chủ thuyết Mác Lê.
  • Việt Lý Tố Nguyên
  • NXB An Tiêm 1970
  • Kim Định
  • 430 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  http://www.tusachtiengviet.com/images/file/MhyaxomS0wgQANkf/viet-ly-to-nguyen.pdf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Aug 5, 2018

Share This Page