Việt Nam 20 Năm Đổi Mới (NXB Chính Trị 2006) - Nhiều Tác Giả, 601 Trang

Discussion in 'Kinh Tế, Tài Chính' started by quanh.bv, Nov 19, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Trải qua 20 năm (1986-2006), sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, nhân dân đồng tình, hưởng ứng, đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Những thành tựu đó chứng tỏ đường lối đổi mới của Đảng ta đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta phù hợp với thực tiễn Việt Nam, nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng sáng tỏ. Điều đó chứng tỏ hệ thống quan điểm lý luận về cổng cuộc đổi mới, về xã hội xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên của Việt Nam đã được hình thành trên những nét cơ bản.
  • Việt Nam 20 Năm Đổi Mới
  • NXB Chính Trị 2006
  • Nhiều Tác Giả
  • 601 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/941
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 18, 2018

Share This Page