Việt Nam Sử Lược Quyển 2 (NXB Bộ Giáo Dục 1971) - Trần Trọng Kim, 375 Trang

Discussion in 'Trần Trọng Kim (1883-1953)' started by admin, Jun 5, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Sử là sách không những chỉ để ghi-chép những công-việc đã qua mà thôi, nhưng lại phải suy-xét việc gốc-ngọn, tìm-tòi cái căn-nguyên những công-việc của người ta đã làm để hiểu cho rõ những vận-hội trị-loạn của một nước, những trình-độ tiến-hóa của một dân-tộc. Chủ-đích là để làm cái gương chung-cổ cho người cả nước được đời đời soi vào đấy mà biết cái sự sinh-hoạt của người trước đã phải lao tâm lao lực những thế nào, mới chiếm-giữ được cái địa-vị ở dưới bóng mặt trời này.
  • Việt Nam Sử Lược Quyển 2
  • NXB Bộ Giáo Dục 1971
  • Trần Trọng Kim
  • 375 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  https://www.scribd.com/document/353116525/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jul 15, 2018

Share This Page