Vũ Trụ Nhân Linh (NXB Khai Trí 1969) - Kim Định, 216 Trang

Discussion in 'Lương Kim Định (1915-1997)' started by admin, May 11, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-6-12_10-58-46.png
  Tập này chính là phụ bản của chữ Thời, nhưng vì nó gồm nhiều tài liệu và suy tư mới cần thiết để kiện toàn chữ Thời, thiếu nó nhiều người không hiểu ra được khi chỉ có "lấy cua" mà không chịu "nghe cua". Mà không hiểu chữ Thời là chưa nằm được then chốt của nền triết lý an vi. Vì thế chúng tôi đặt tên là Vũ trụ nhân linh để tránh cho nhiều người sự lầm tưởng là nó trùng hợp với chữ Thời, rồi không đọc thì tất uổng.
  Quyển này gồm ba bài I, II, III viết lại nên thay hẳn ba chương từ trang 1 tới trang 66 và đoạn cuối từ "ở đời" cũng thay hẳn từ trang 366 cho tới hết. Còn các bài khác xin đọc song song với các bài trong quyển chữ Thời. Vì quyển này chỉ tóm lược và thêm một số suy tư mới để soi sáng vào những bài đã viết trước. Nếu chịu đọc như thế sẽ thấy rõ ý tưởng nền móng của cả hai. Bây giờ xin tóm tắt ý chính của cả hai tập lại như sau.
  • Vũ Trụ Nhân Linh
  • NXB Khai Trí 1969
  • Kim Định
  • 216 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  https://app.box.com/s/rmes3r66imujkmkegnr1ph588acmneb3
  https://drive.google.com/file/d/1ZBiUnWPIjnFnuQVdE4WLmX8e7hSWt5NX
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Jun 12, 2023

Share This Page