Vua Bà Triệu Ẩu Cuốn 11 (NXB Nhật Nam 1936) - Nguyễn Tử Siêu, 16 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Apr 22, 2022.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-4-22_10-22-43.png
  Dân tộc Việt Nam trải hơn một nghìn năn Bắc thuộc, gần trăm năm dưới ách cai trị của thực dân, đế quốc nhưng con cháu bà Trưng, bà Triệu, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung... vẫn kiên trì bền chí, tin tưởng ở quá khứ hào hùng, không ngừng tranh đấu hướng tới tương lai rộng mở vì độc lập tự do của đất nước.Bà Triệu (226 - 248) còn gọi là Triệu Ẩu hay Triệu Thị Trinh là một trong những vị anh hùng của Việt Nam.
  Tiểu thuyết lịch sử Vua Bà Triệu Ẩu do Lương y Nguyễn Tử Siêu (1887- 1965) tái hiện cuộc lãnh đạo nhân dân chống quân Đông Ngô của một bậc nữ lưu nước Việt. Trích lời Vua Bà Triệu Ẩu: “Ta đây sở dĩ quên mình là tấm thân con gái, mà thanh gươm yên ngựa xông pha trong cõi chiến trường, mục đích là cốt để cứu quốc dân ta ra khỏi vòng nước lửa. Nếu lòng trời có tựa nước non này, thời Đức vua Trưng ở Mê Linh, là một bậc mở đường dẫn lối cho ta trước đó. Ta đã theo, thời tất ta phải theo Ngài, ta sẽ làm vua cả toàn cõi Viêm bang, chứ có khi nào ta lại chịu làm vua trong một vùng Lệ Hải này.”
  • Vua Bà Triệu Ẩu Cuốn 11
  • NXB Nhật Nam 1936
  • Nguyễn Tử Siêu
  • 16 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://nitro.download/view/4E340919621B856
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page