Vững Bước Trên Nền Tảng Chủ Nghĩa Mác-Lênin, Tư Tưởng Hồ Chí Minh - Nguyễn Viết Thảo, 399 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị' started by quanh.bv, Nov 17, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-11-17_22-24-4.png
  Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam.
  Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tập hợp 30 bài viết đã đăng tải trên các tạp chí, bản tin của hệ thống Học viện liên quan trực tiếp đến chủ đề “tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” để xuất bản cuốn sách Vững bước trên nền tảng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
  Cuốn sách góp phần nhận diện đặc điểm, âm mưu, thủ đoạn, phương thức mới của các thế lực thù địch trong thời gian gần đây nhằm đánh vào nền tảng tư tưởng của Đảng hòng gây hoang mang, dao động về tư tưởng, về lý tưởng xã hội chủ nghĩa; xuyên tạc, thậm chí phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin… Cuốn sách cũng đề xuất một số phương hướng, biện pháp tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
  • Vững Bước Trên Nền Tảng Chủ Nghĩa Mác-Lênin, Tư Tưởng Hồ Chí Minh
  • NXB Lý Luận Chính Trị 2018
  • Nguyễn Viết Thảo
  • 399 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5645
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page