Xã Hội Hóa Hoạt Động Xuất Bản-Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn - Nguyễn An Tiêm, 367 Trang

Discussion in 'Báo Chí Học' started by quanh.bv, Aug 19, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-8-19_21-14-42.png
  Cuốn sách đưa ra dự báo xu hướng phát triển, quan điểm chỉ đạo và một số giải pháp nhằm đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động xuất bản. Cuốn sách gồm 4 chương: Chương I: Một số vấn đề lý luận về xã hội hóa hoạt động xuất bản. Chương II: Thực trạng quá trình thực hiện chủ trương xã hội hoạt động xuất bản ở nước ta. Chương III: Quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản của một số quốc gia trên thế giới - bài học kinh nghiệm đối với việc thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động xuất bản ở nước ta. Chương IV: Một số giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động xuất bản, in phát hành ở nước ta.
  • Xã Hội Hóa Hoạt Động Xuất Bản-Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn
  • NXB Chính Trị 2015
  • Nguyễn An Tiêm, Nguyễn Nguyên
  • 367 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2706
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page