Xã Hội Hóa Sản Xuất Chương Trình Truyền Hình Ở Việt Nam Hiện Nay - Đinh Thị Xuân Hòa, 397 Trang

Discussion in 'Báo Chí Học' started by admin, Aug 25, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cuốn sách làm rõ cơ sở lý luận và một số vấn đề thực tiễn về xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình như: làm rõ khái niệm, những yếu tố thúc đẩy sự ra đời và phát triển hoạt động xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình; các hình thức xã hội hóa chương trình truyền hình; những yêu cầu và điều kiện để hoạt động xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình thành công; xã hội hóa và yêu cầu từ thực tiễn phát triển của truyền hình Việt Nam. Cuốn sách cũng chỉ rõ thực trạng hoạt động xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình ở Việt nam hiện nay, từ đó đưa ra những thành công, hạn chế và những vấn đề đặt ra trong hoạt động xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình ở Việt Nam hiện nay, đồng thời đưa ra dự báo sự phát triển và một số giải pháp nhằm phát huy hiệu quả hoạt động xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình ở Việt Nam trong thời gian tới.
  • Xã Hội Hóa Sản Xuất Chương Trình Truyền Hình Ở Việt Nam Hiện Nay
  • NXB Thông Tin Truyền Thông 2014
  • Đinh Thị Xuân Hòa
  • 397 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1197
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page