Xử Lí Nước Cấp (NXB Xây Dựng 2005) - Nguyễn Ngọc Dung, 220 Trang

Discussion in 'Đại Học Kiến Trúc' started by admin, Feb 18, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-1-7_15-35-10.png
  Giáo trình xử li nước cẩp dược biên soạn lại vói mục dích dáp ứng nhu cầu học tập của sinh viẻn chuyên ngành cáp nước và thoát nước. Ngoài ra giáo trình này cô thể dừng làm tài liệu tham khảo cho các kỉ sư cáp thoát nước làm việc trong các công ty tư vấn thiết kế và các cơ quan ró liên quan dến chuyên ngành cấp và thoát nước. Giáo trinh gồm 9 chương :
  1. Chương I: Chất lượng nước và các biện pháp xử lí.
  2. Chương II: Keo tụ.
  3. Chương III: Lảng nước.
  4. Chương IV : Lọc nước.
  5. Chương V: Khù sất và mangan trong nước.
  6. Chương VI: Khừ trùng nước.
  7. Chương VII: Các phương pháp xử lí dặc biệt.
  8. Chương VIII: Trạm xừ li nước.
  9. Chương IX: Quản lí kỉ thuật trạm xử lí nước.
  Nội dung cùa giảo trình chủ yếu cung cáp các kiến thức cơ bản ve xừ lí nước cáp, các phương pháp thiết kế và tính toán các cồng trình trong trạm xừ lí nước, dồng thời giới thiệu một số kiến thức về quàn lí các công trình dơn vị trong trạm xử lí nước. Trong khi biên soạn lại giáo trình, không tránh khỏi có những sai sót. Rát mong có sụ dóng góp ý kiến cùa bạn dọc.
  • Xử Lí Nước Cấp
  • NXB Xây Dựng 2005
  • Nguyễn Ngọc Dung
  • 221 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  https://drive.google.com/file/d/0B_NNtKpVZTUYWTVkNXJXV2F5bk0
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jan 7, 2022

Share This Page