Xuất Bản Quản Trị Và Marketing (NXB Thông Tấn 2004) - N. D. Eriasvili, 526 Trang

Discussion in 'Báo Chí Học' started by quanh.bv, Nov 28, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-1-11_11-35-11.png
  Nội dung cuốn sách đề cập tới hoạt động xuất bản trong điều kiện kinh tế thị trường. Trên cơ sở thực tiễn tình hình xuất bản ở Nga, và tham khảo tình hình kinh doanh sách báo ở Mỹ và một số nước khác, tác giả đã phân tích tỉ mỉ, công phu về nghiệp vụ xuất bản, thị trường sách báo, cách tiếp thị, từ đó đúc kết thành quan điểm, phương pháp, nguyên tắc, hình thức kinh doanh sách báo trong điều kiện cạnh tranh. Một điều quan trọng được rút ra và khẳng định là để cho hoạt động xuất bản có được những kết quả tốt, đúng phương hướng, các nhà xuất bản nhất thiết phải có phương pháp quản lý, tổ chức, tiếp thị hiệu quả, để tạo ra những ấn phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các gỉới độc giả khác nhau.
  • Xuất Bản Quản Trị Và Marketing
  • NXB Thông Tấn 2004
  • N. D. Eriasvili
  • Dịch: Đào Tấn Anh, Kiều Vân
  • 526 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/16064
  https://drive.google.com/file/d/16QE-BVr1L5Sm769pYTEBHiW7JtpLS1dD
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 23, 2022

Share This Page