Ý Nghĩa Lịch Sử Và Giá Trị Thời Đại Của Sự Kiện Bác Hồ Ra Đi Tìm Đường Cứu Nước - Bùi Đình Phong

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by quanh.bv, Apr 16, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-10-20_22-34-5.png
  Ngày 5-6-1941,sự kiệnanh thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước đã trở thành dấu mốc quan trọng, mở ra một chương mới cho cách mạng Việt Nam, mở đầu thời đại mới cho dân tộc ta: thời đại Hồ Chí Minh. Đã có nhiều cuốn sách, nhiều công trình nghiên cứu về ý nghĩa, về tầm quan trọng của sự kiện này. Để góp thêm một tiếng nói, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại của sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.
  Cuốn sách tập hợp các bài viết của PGS, TS. Bùi Đình Phong về sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước được đăng trên nhiều tạp chí và được giới thiệu trong các buổi Hội thảo khoa học. Các bài viết tập trung làm rõ cuộc hành trình của Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, cho thấy bản lĩnh và trí tuệ của một nhà yêu nước, cách mạng và khoa học. Các sự kiện và cách tiếp cận tập trung chủ yếu vào thời kỳ tìm đường từ năm 1890 đến năm 1920 khi Nguyễn Ái Quốc tìm được con đường cứu nước đúng đắn: giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản. Một số bài viết đề cập đến vai trò mở đường (1911-1930), dẫn đường (1930-1945) và thiết kế tương lai (1945 đến nay) như là kết quả tất yếu của sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.
  • Ý Nghĩa Lịch Sử Và Giá Trị Thời Đại Của Sự Kiện Bác Hồ Ra Đi Tìm Đường Cứu Nước
  • NXB Chính Trị 2011
  • Bùi Đình Phong
  • 296 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  https://lib.tvu.edu.vn/index.php/bst-tailieu-ve-bac/3689-1144d.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 20, 2021

Share This Page