An Sinh Xã Hội Cho Người Dân Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Miền Trung Việt Nam Trong Quá Trình Công Nghiệp

Discussion in 'Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội' started by hoankt, Oct 19, 2016.

 1. hoankt

  hoankt New Member

  [​IMG]
  Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta là nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, công nghiệp còn ở mức sơ khai, đất nước lại bị chia cắt làm hai miền, miền Bắc vừa thực hiện xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, vừa phải chiến đấu chống Mỹ, giải phóng miền Nam; lực lượng sản xuất và phân công lao động đều còn ở trình độ thấp kém, quan hệ sở hữu với hai hình thức chủ yếu là sở hữu toàn dân (quốc doanh) và tập thể. Đại hội III của Đảng (1960) đã đề ra đường lối công nghiệp hóa là: "Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ ở nước ta. Thực hiện công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là nhằm xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, tạo điều kiện cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi. Điểm mấu chốt trong công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là ưu tiên phát triển công nghiệp nặng mới có thể cung cấp những tư liệu sản xuất cho công nghiệp và nông nghiệp, bảo đảm không ngừng tái sản xuất mở rộng xã hội chủ nghĩa, phát triển cao độ nền kinh tế quốc dân, cải thiện không ngừng tái sản xuất mở rộng xã hội chủ nghĩa, phát triển cao độ nền kinh tế quốc dân, cải thiện không ngừng đời sống của nhân dân lao động".
  • An Sinh Xã Hội Cho Người Dân Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Miền Trung Việt Nam Trong Quá Trình Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa
  • NXB Kinh Tế Quốc Dân 2015
  • 211 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  https://sachweb.com/publishview/Ansinhxahoichonguoidan_id2255/Ansinhxahoichonguoidan_id2255.aspx
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 19, 2016

Share This Page