Bài Giảng Kỹ Thuật Xử Lý Nước Thải - Ths. Lâm Vĩnh Sơn, 202 Trang

Discussion in 'Kỹ Thuật Công Nghệ' started by bhanh8, Sep 1, 2013.

 1. bhanh8

  bhanh8 Administrator Staff Member Quản Trị Viên

  Chương 1: Những vấn đề chung về xử lý nước thải
  Chương 2: Xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học
  Chương 3: Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa lý
  Chương 4: Xử lý nước thải bằng phương sinh học
  Chương 5: Xử lý và sử dụng cặn nước thải ..
  Chương 7: Sơ đồ chung và cơ sở kỹ thuật quản lý trạm xử lý

   
  Last edited by a moderator: Feb 27, 2015

Share This Page